Er was geen plaats voor hen in de herberg...

Kunnen wij ruimte scheppen in de herberg van ons eigen hart?
Zijn we niet te veel in beslag genomen door ons waken over
onze vrijheid, ons eigen gelijk, ons geld en ons goed?
Zijn we niet graag meester over alles wat ons omringt?

Het kleine kind in de kribbe werd later de Jezus die
de weg naar waarheid, gerechtigheid en vrede ging,
hij schonk de wereld nieuwe hoop!
Oproep ging van hem uit
om elkaar plezier te doen en warm te houden,
om liefde voor mensen en vertrouwen op God voor te leven,
om herder te zijn voor elkaar,
het zwarte schaap op te nemen
en het verloren schaap te gaan zoeken.

Vrede op aarde brengen
is een helpende hand reiken,
een arm om iemand heen slaan,
een luisterend oor,
een duwtje in de rug,
de deur van ons hart openen voor wie nergens welkom lijkt,
voor mensen in eenzaamheid, belast met ziekte of verdriet.

Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar!